Gemeentevlag Hardenberg

Helaas is het besluit gevallen om niet deel te nemen aan de strijd om de vlag. Het RVO zou buiten mededinging mee doen en dat zou voor het eerst zijn in haar geschiedenis. We waren content met de indeling van het programma. Op een laat moment kregen we echter bericht dat de indeling veranderd is. Zoals het er nu naar uitziet zouden we dan als laatste moeten optreden, omdat er veel jeugd leden van diverse verenigingen meedoen. Voor de meeste oudjes van het RVO was dit een brug te ver. Omdat leden van het RVO uit de wijde omgeving komen, sommigen zelfs uit Nordhorn was dit een onoverkomelijk bezwaar. Het zou er op neer komen dat deze grote groep vooral oudere mensen nog heel laat op pad moeten. 
De teleurstelling om dit besluit was dan ook groot en niet iedereen kan zich dan ook vinden in dit besluit. Sommigen voerden aan dat we ons juist kunnen profileren op een laat tijdstip, omdat dan de zaal over het algemeen vol is, wachtend op de uitslag. We hebben echter als RVO gekozen rekening te houden met de ouderdom.
Wel hopen we dat bij een evaluatie van de strijd om de gemeentevlag rekening gehouden kan worden met deze perikelen voor een event. volgende keer. Eén van de grootste korpsen uit de gemeente Hardenberg als het RVO is (40 leden) mag en kan niet ontbreken in dit spektakel. Het RVO wenst alle deelnemende korpsen heel veel succes en muzikaal genoegen!

26-09-2016
Overzicht